(06 – 26) Proroci – Neviim

6. Jozue (01 - 04)

Namluvení Jozue Jaroslavem Achabem Haidlerem.

7. Soudci (01 - 05)

Namluvení Soudců Jaroslavem Achabem Haidlerem.

8. Šmuel alef (01 - 08)

Namluvení Šmuel alef Jaroslavem Achabem Haidlerem.

9. Šmuel bet (01 - 07)

Namluvení Šmuel bet Jaroslavem Achabem Haidlerem.

10. Malchim alef

Namluvení Malchim alef Jaroslavem Achabem Haidlerem.

11. Malchim bet

Namluvení Malchim bet Jaroslavem Achabem Haidlerem.

12. Jišajahu - Izaiáš (01 - 14)

Namluvení Jišajahu – Izaiáše Jaroslavem Achabem Haidlerem.

13. Jirmijahu - Jeremiáš (01 - 14)

Namluvení Jirmijahu – Jeremiáše Jaroslavem Achabem Haidlerem.

14. Jechezkiel - Ezechiel (01 – 14)

Namluvení Jechezkiel – Ezechiel Jaroslavem Achabem Haidlerem.

15. Hošea - Ozeáš

Namluvení Hošea – Ozeáš Jaroslavem Achabem Haidlerem.

16. Joel

Namluvení Joel Jaroslavem Achabem Haidlerem.

17. Amos

Namluvení Amos Jaroslavem Achabem Haidlerem.

18. Ovadjah - Abdiáš

Namluvení Ovadjah – Abdiáš Jaroslavem Achabem Haidlerem.

19. Jona - Jonáš

Namluvení Jona – Jonáš Jaroslavem Achabem Haidlerem.

20. Micha - Micheáš

Namluvení Micha – Micheáš Jaroslavem Achabem Haidlerem.

21. Nachum

Namluvení Nachum Jaroslavem Achabem Haidlerem.

22. Habakuk

Namluvení Habakuk Jaroslavem Achabem Haidlerem.

23. Cefaniah - Sofoniáš

Namluvení Cefaniah – Sofoniáš Jaroslavem Achabem Haidlerem.

24. Haggai - Ageus

Namluvení Haggai – Ageus Jaroslavem Achabem Haidlerem.

25. Zecharjah - Zachariáš (01 - 02)

Namluvení Zecharjah – Zachariáš Jaroslavem Achabem Haidlerem.

26. Malachi - Malachiáš

Namluvení Malachi – Malachiáš Jaroslavem Achabem Haidlerem.

Marketing řeší AirMarketing.cz