10. Malchim alef

Namluvení Malchim alef Jaroslavem Achabem Haidlerem.

10. Malchim alef

01 – Davidova smrt, Šalomoun
Stáhnout

02 – Šalomoun a Chrám
Stáhnout

03 – Chrám a jeho detaily
Stáhnout

04 – Zasvěcení a podstata Chrámu
Stáhnout

05 – Královna ze Sáby, Šalomounovo poklesnutí
Stáhnout

06 – Jeroboám, Aza, Jéhu, Zamri
Stáhnout

07 – Achab a Eliáš Tesbitský
Stáhnout

08 – Nábotova vinice, Achabův konec
Stáhnout

Marketing řeší AirMarketing.cz