Korán

Korán (arabsky قرآن qur’ān; nejčastěji odvozováno od قرأ qara’a číst, recitovat, přednášet, pak by قرآن znamenalo asi „určeno ke čtení“, „určeno k recitaci“; „určeno k přímému přednášení posluchačům“ někdy také od قرن qarana spojovat, pak by to znamenalo „spojené“ nebo „spojení“, totiž spojení všech Božích zjevení, dříve přepisováno také Alkoran) je svatá kniha islámu, která podle muslimů obsahuje doslovné zjevení Mohamedovi. Muslimové věří, že súry koránu mu diktoval sám anděl Gabriel (V judaismu archanděl – padlý anděl, černý anděl. V křesťanství však Gabriel sehrává zásadní pozitivní úlohu při zvěstování Panně Marii a vtělení syna, Ježíše Krista. Právě on je zvěstovatelem božího poselství Marii a otci Jana Křtitele Zachariášovi.). Muslimové věří, že Korán je jediným nepozměněným Slovem Božím, což může být tvrzení pravdivé, ovšem pouze tehdy, hovoříme-li o originále. Četné nejasnosti v překladech do jiných jazyků mohou obsah originálu zkreslovat. 2 originální přepisy se nyní údajně nacházejí v Taškentě a v muzeu Topkapi ve městě Istanbul. Minimálně pět exemplářů bylo zasláno do Mediny, Mekky, Kúfy, Basry a do Damasku. Součastně byl vydaný příkaz spálit veškeré soukromé opisy Koránu.

Korán je základem islámského vyznání. Jakožto „svatá kniha islámu“ bývá srovnáván s křesťanskou biblí. Ačkoliv se toto srovnání nabízí, od bible se korán jasně odlišuje formou i obsahem.

Shekel.cz Vám přeje příjemné chvíle a inspirovaný poslech.

Hrbkův překlad

Hrbkův překlad Koránu namluvený Achabem Haidlerem.

Jednotlivé súry

Hrbkův překlad Koránu namluvený Achabem Haidlerem po jednotlivých súrách.

achab

Jaroslav Achab Haidler (* 13. října 1958, Frýdlant v Čechách) je český (především divadelní) herec, překladatel a bývalý ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem. Narodil se ve Frýdlantu a v jeho deseti letech byl jeho otec, pracující jako novinář, po srpnu 1968 zatčen a vězněn. Kvůli špatnému kádrovému posudku tak nemohl studovat, a proto se vyučil spojovým mechanikem. Složil státnice z ruštiny a němčiny. Později působil mezi Adventisty sedmého dne a zajímal se o křesťanství. Z biblických jazyků si vybral ke studiu hebrejštinu.

V divadelním prostředí pracoval nejprve jako kulisák v tehdejším brněnském Divadle bratří Mrštíků a až později začal vystupovat. Při hraní divadla se začal učit hebrejsky, studoval historii a judaismus. Ovlivnil ho chasidismus. Fascinovala ho symbolika, tajemství, znamení a překládal nápisy na židovských náhrobcích. Později se stal praktikujícím židem. Začal se věnovat dokumentaci židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě. Hercem na volné noze se stává v roce 1984 a od roku 1989 působí v Činoherním studiu v Ústí nad Labem.

V roce 2010 neúspěšně kandidoval v komunálních volbách v Ústí nad Labem za Českou pirátskou stranu. V březnu 2011 jej správní rada divadla odvolala z postu ředitele pro jeho kritiku vedení města a oficiálně pak pro „překvapivou změnu v komunikaci mezi zástupci města a zástupci divadla, ke které došlo na sklonku roku 2010. V krajských volbách v roce 2012 byl zvolen za hnutí PRO kraj! do zastupitelstva Ústeckého kraje.

Zdroj: Wikipedie, článek Jaroslav Achab Haidler, licence: CC BY-SA 3.0

Marketing řeší AirMarketing.cz