Tóra

Tóra – vlastně „naučení“, abychom dokázali rozvažovat a na základě toho také konat, reprezentuje v hebrejském myšlení jednak tzv. *chumaš (pětikniží – pět knih Mojžíšových), zároveň však také celou hebrejskou část bible, ale rovněž dokonce i talmud, halachu a tradici. Na této stránce najdete (ke stažení anebo pouze k poslechu) soubory kompletního textu kánonu hebrejské bible. Jsou rozděleny tradičně do tří částí: Tóra (samotných pět Mojžíšových knih), tzv. Proroci – Nevijim (prorocké knihy, kam podle židovské tradice nepatří pouze bibličtí proroci, ale také knihy Jozue, Soudců atd.) a nakonec i tzv. Spisy – Chtuvim (knihy poetické, naučné apod. jako např. Přísloví, Svitky apod.)

Shekel.cz Vám přeje příjemné chvíle a inspirovaný poslech.

achab

Jaroslav Achab Haidler (* 13. října 1958, Frýdlant v Čechách) je český (především divadelní) herec, překladatel a bývalý ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem. Narodil se ve Frýdlantu a v jeho deseti letech byl jeho otec, pracující jako novinář, po srpnu 1968 zatčen a vězněn. Kvůli špatnému kádrovému posudku tak nemohl studovat, a proto se vyučil spojovým mechanikem. Složil státnice z ruštiny a němčiny. Později působil mezi Adventisty sedmého dne a zajímal se o křesťanství. Z biblických jazyků si vybral ke studiu hebrejštinu.

V divadelním prostředí pracoval nejprve jako kulisák v tehdejším brněnském Divadle bratří Mrštíků a až později začal vystupovat. Při hraní divadla se začal učit hebrejsky, studoval historii a judaismus. Ovlivnil ho chasidismus. Fascinovala ho symbolika, tajemství, znamení a překládal nápisy na židovských náhrobcích. Později se stal praktikujícím židem. Začal se věnovat dokumentaci židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě. Hercem na volné noze se stává v roce 1984 a od roku 1989 působí v Činoherním studiu v Ústí nad Labem.

V roce 2010 neúspěšně kandidoval v komunálních volbách v Ústí nad Labem za Českou pirátskou stranu. V březnu 2011 jej správní rada divadla odvolala z postu ředitele pro jeho kritiku vedení města a oficiálně pak pro „překvapivou změnu v komunikaci mezi zástupci města a zástupci divadla, ke které došlo na sklonku roku 2010. V krajských volbách v roce 2012 byl zvolen za hnutí PRO kraj! do zastupitelstva Ústeckého kraje.

Zdroj: Wikipedie, článek Jaroslav Achab Haidler, licence: CC BY-SA 3.0

Marketing řeší AirMarketing.cz