Tóra – První kniha Mojžíšova

Namluvení Tóry (První kniha Mojžíšova) Jaroslavem Achabem Haidlerem.

První kniha Mojžíšova – Berešit – Genesis

1. Berešit 1M 1,1-6.8
Stáhnout

2. Noach 1M 6,9-11,32
Stáhnout

3. Lech lecha 1M 12,1-17,27
Stáhnout

4. Vajera 1M 18,1-22,24
Stáhnout

5. Chaje Sara 1M 23,1-25,18
Stáhnout

6. Toldot 1M 25,19-28,9
Stáhnout

7. Vajece 1M 28,10-32,3
Stáhnout

8. Vajišlach 1M 32,4-36,43
Stáhnout

9. Vaješev 1M 37,1-40,23
Stáhnout

10. Mikec 1M 41,1-44,17
Stáhnout

11. Vajigaš 1M 44,18-47,27
Stáhnout

12. Vajechi 1M 47,28-50,26
Stáhnout

Marketing řeší AirMarketing.cz