Tóra – Pátá kniha Mojžíšova

Namluvení Tóry (Pátá kniha Mojžíšova) Jaroslavem Achabem Haidlerem.

Pátá kniha Mojžíšova – Dvarim – Deuteronomium

1. Dvarim 5M 1,1-3,22
Stáhnout

2. Vaetchanan 5M 3,23-7,11
Stáhnout

3. Ekev 5M 7,12-11,25
Stáhnout

4. Ree 5M 11,26-16,17
Stáhnout

5. Šoftim 5M 16,18-21,9
Stáhnout

6. Ki tece 5M 21,10-25,19
Stáhnout

7. Ki tavo 5M 26,1-29,8
Stáhnout

8. Nicavim 5M 29,9-30,20
Stáhnout

9. Vajelech 5M 31,1-31,30
Stáhnout

10. Haazinu 5M 32,1- 32,52
Stáhnout

11. We zot ha bracha 33,1-34,10
Stáhnout

 

 

Marketing řeší AirMarketing.cz