39. Jamim bet – Paral ii.

Namluvení Jamim bet – Paral Jaroslavem Achabem Haidlerem.

39. Jamim bet – Paral ii.

01 – Šalamoun a chrám
Stáhnout

02 – Význam chrámu
Stáhnout

03 – Roboám a Sísak
Stáhnout

04 – Jozafat a jeho skutky
Stáhnout

05 – Jeroboám, Ochoziáš a Joas
Stáhnout

06 – Uziáš, Jotam, Achas – obnovení Chrámu, Pesach šeni
Stáhnout

07 – Senacherib, Joziáš a Nabucco, Kýrus
Stáhnout

Marketing řeší AirMarketing.cz