28. Mišlej – přísloví (01 – 08)

Namluvení Mišlej – přísloví Jaroslavem Achabem Haidlerem.

28. Mišlej – přísloví (01 – 10)

-01 Strom života (kpt 1 – 3.)
Stáhnout

-02 Přítelkyně moudrost, sliby, setkání s něvestkou (kpt 4. – 7.)
Stáhnout

-03 Moudrost již před stvořením, samotná přísloví (kpt 8. – 11.)
Stáhnout

-04 Další Šalomounova příslovi, práce a chudoba (kpt 12. – 15.)
Stáhnout

-05 Uval na Hospodina…; Dozrávání krále (kpt 16. – 20.)
Stáhnout

-06 Úplatky, cedaka a kocovina (kpt 21. – 24.)
Stáhnout

-07 Ze sbírky Ezechiáše, krále Jehuda (kpt. 25. – 27.)
Stáhnout

-08 Počty a čísla, Lemuel, Ešet chajil (kpt. 28. – 31.)
Stáhnout

 

Marketing řeší AirMarketing.cz