(06 – 27) – Epištoly

06 - Epištola Římanům

Namluvení Epištoly Římanům Jaroslavem Achabem Haidlerem.

07 - První Korintským

Namluvení První Korintským Jaroslavem Achabem Haidlerem.

08 - Druhá Korintským

Namluvení Druhá Korintským Jaroslavem Achabem Haidlerem.

09 - Epištola Galatským

Namluvení Epištoly Galatským Jaroslavem Achabem Haidlerem.

10 - Epištola Efezským

Namluvení Epištoly Římanům Jaroslavem Achabem Haidlerem.

19 - Epištola Židům

Namluvení Epištoly Židům Jaroslavem Achabem Haidlerem.

Marketing řeší AirMarketing.cz